Vad är riskklass och riskprognos från UC? En guide för företagare

Vad är riskklass och riskprognos från UC

När du som företagare ansöker om finansiella tjänster, såsom företagslån, är det vanligt att kreditgivaren använder sig av UC (Upplysningscentralen) för att bedöma din kreditvärdighet. En viktig del av denna bedömning är att tilldela din verksamhet en riskklass och en riskprognos. Men vad innebär egentligen dessa begrepp och hur påverkar de ditt företag?

Vad är riskklass och hur bedöms företagets risknivå?

Riskklass är en bedömning av hur riskfyllt det är att göra affärer med ett företag. Den mäts på en skala från 1 till 5, där 5 innebär lägst risk och 1 innebär högst risk. Denna klassificering baseras på en rad faktorer, inklusive företagets ekonomiska stabilitet, betalningshistorik och bransch. Ju högre riskklass ett företag har, desto större är risken enligt UC att företaget kan ha svårigheter att fullgöra sina ekonomiska åtaganden. Riskklassen ser ut på följande vis:

RiskklassRiskprognos i %
5Mycket låg risk<0,03 – 0,24
4Låg risk0,25 – 0,74
3Normal risk0,75 – 3,04
2Hög risk3,05 – 8,04
1Mycket hög risk8,05 – > 99

UC:s riskprognos och vad ditt företag behöver veta

Riskprognos är en framtidsbedömning av ett företags ekonomiska stabilitet och betalningsförmåga. Den tar hänsyn till företagets historik, branschtrender och andra relevanta faktorer för att förutsäga dess finansiella framtid. En positiv riskprognos indikerar att UC tror att företaget kommer att fortsätta vara ekonomiskt stabilt, medan en negativ riskprognos varnar för potentiella risker och osäkerheter.

Så, hur beräknas då dessa bedömningar? Här använder UC information från officiella källor som till exempel Skatteverket, Kronofogden och Bolagsverket – och bygger uteslutande på data och fakta.

Information som används är bland annat:

  • Delägare/styrelseledamöters inkomster, anmärkningar och obeståndsengagemang
  • Styrelseförändringar (aktiebolag)
  • Nyckeltal för konsolidering, lönsamhet och likviditet (aktiebolag)
  • Anmärkningar, ansökningar och skuldsaldo
  • Revisionskommentarer och revisorsanmärkningar (aktiebolag)
  • Ålder på företaget
  • Antal frågor ställda på företaget
  • SNI-kod
  • Beräknad årsomsättning från SCB (ej aktiebolag)
  • Storlek på nettoomsättningen eller balansomslutningen (aktiebolag)

Förståelse för risken är nyckeln till framgång

Vilken riskklass och riskprognos ditt företag tilldelas är viktigt för att fatta informerade beslut om kredit, finansiering och affärsrelationer. Genom att förstå ditt företags riskprofil kan du planera och agera på ett sätt som minimerar riskerna och ökar möjligheterna till framgång. Med en klar insikt i sin ekonomiska situation kan företagare anpassa sina affärsstrategier, söka lämplig finansiering och skapa hållbara affärsrelationer. 

Behöver ditt företag hjälp med finansiering?

Oavsett var i Sverige du planerar att starta eller utveckla ditt företag kan Creddo vara din pålitliga partner för att hitta rätt finansieringslösning. Vi erbjuder en enkel och kostnadsfri tjänst för att jämföra företagslån från flera långivare. Vårt dedikerade team av rådgivare står redo att hjälpa dig genom hela processen. Kontakta oss på tel: 010-551 67 02, för personlig rådgivning eller hjälp med din ansökan idag.

Jämför företagslån

Uppdaterad 12/06/2024

Publicerad 21/05/2024

Publicerad av Team Creddo