Vad gör du om företaget inte kan betala?

företagare betalar en faktura

Precis som en privatperson kan ett företag få en betalningsanmärkning om det inte betalar sina skulder i tid. Ofta finns det dock möjlighet att slippa en anmärkning genom att få uppskov eller göra upp om en avbetalningsplan med den du är skyldig pengar. 

Det absolut första du bör göra är att kontakta den du står i skuld till, och förklara situationen. Kommunikation är alltid den bästa vägen, och förhoppningsvis kan ni komma fram till någon bra lösning tillsammans. 

Undvik helst en betalningsanmärkning

Skulle du eller ditt företag inte betala en eller flera skulder, kan detta leda till en betalningsanmärkning. Dessa sätts av ett kreditupplysningsföretag som ofta har fått informationen från Kronofogdemyndigheten. Den här informationen är sen synlig för alla som tar en kreditupplysning på en potentiell kund, vilket ofta innebär att kreditmöjligheterna begränsas, eller försvinner helt. 

För en privatperson tas betalningsanmärkningen bort senast efter tre år, men för företag gäller normalt en regel på fem år. 

Viktigt att komma ihåg är att även om du betalar skulden efter att Kronofogden har meddelat ett utslag, registreras ändå anmärkningen. 

Att få en anmärkning gör det mer problematiskt för företaget. Kreditvärdigheten sänks och det försvårar bland annat för företaget att låna pengar.

Vad händer om du hamnar hos Kronofogden?

Skulle ditt företag (efter påminnelse) fortfarande ha obetald skuld, kan den som ditt företag är skyldig pengar, ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande hos Kronofogden. Kronofogden skickar då i sin tur ut kravet, dvs betalningsföreläggandet, till dig.

Observera att du som företagare kan få en betalningsanmärkning redan när någon du står i skuld till skickar in sin ansökan om betalningsföreläggande. 

Ansök kostnadsfritt om finansiering

Om betalningskravet är felaktigt

Om du anser att betalningsföreläggandet är felaktigt, gäller oftast att du måste motsätta dig kravet genom att bestrida det inom tio dagar. Om du missar det, kan Kronofogden själv besluta att kravet är rätt och riktigt, genom att meddela ett utslag.

När skulden väl är fastställd och ligger hos Kronofogden för indrivning, genomförs det sen en utredning för att se om ditt företag har resurser som möjliggör återbetalning av skulden. 

Om du har underskott på skattekontot

Den första helgen varje månad gör Skatteverket en avstämning av ditt företags skattekonto (Dvs ditt företags konto hos Skatteverket där alla dina avgifter, skatter, inbetalningar m.m bokförs). Om det visar sig att det har uppstått ett underskott kan Skatteverket skicka ett betalningskrav eller betalningsuppmaning. 

Vad innebär underskott på skattekontot?

Den kan finnas flera anledningar till varför det har blivit ett underskott på skattekontot. Till exempel kan det vara en följdeffekt av att dina kunder inte har betalat sina fakturor i tid, att ni har haft en del oförutsedda utgifter eller att du kanske missat att betala arbetsgivaravgifter eller moms.

Blir det ett underskott på skattekontot börjar en kostnadsränta att beräknas, och för att slippa den räntan är det alltså viktigt att mellanskillnaden mellan den beräknade skatten och den preliminära skatten du betalat in under året finns på ditt konto hos Skatteverket. Det här kallas fyllnadsinbetalning. 


Tips! Läs mer om företagslån med betalningsanmärkning.


Om du får en betalningsuppmaning eller betalningskrav

Får du en uppmaning eller ett krav från Skatteverket är det viktigt att du betalar, eftersom skulden i annat fall kan lämnas över till Kronofogden för indrivning. 

Hur får man anstånd med betalning?

Om ditt företag inte kan betala på förfallodagen kan Skatteverket i vissa fall bevilja anstånd med betalningen. Kravet för att anståndet ska beviljas är att betalningsproblemen bara är tillfälliga, inte självförvållade och att bedömningen görs att ditt företag inom kort kommer att kunna betala hela skatteskulden.

Skulle skulden förbi obetald eller om ditt företag drar på sig nya skatteskulder, kan Skatteverket dra tillbaka godkännandet för F-skatt. Skulle ditt företag ändå driva verksamheten vidare som tidigare utan möjlighet att betala tillbaka skatteskulden, kan Skatteverket lämna in en konkursansökan mot ditt företag.

Uppdaterad 18/02/2022

Publicerad 22/12/2020

Publicerad av Team Creddo