4 sätt att förbereda ditt företag inför en recession

Kvinna planerar för företaget

Oron på de finansiella marknaderna fortsätter att vara hög. Det har tidigare pratats om att vi kan stå inför en stagflation, det vill säga ett ovanligt ekonomiskt scenario där ekonomin stagnerar samtidigt som inflationen är förhöjd.

Nu börjar dock allt fler bedömare oroa sig för att situationen kan vara än värre än vad som tidigare har befarats. Därför tipsar vi dig här om fyra sätt att förbereda ditt företag inför en potentiellt stundande recession.

Vad är en recession?

En recession är ett makroekonomiskt begrepp för en tydlig nedgång i ekonomin. Generellt sett brukar man använda begreppet för att beskriva två kvartal i följd med en nedgång i den ekonomiska aktiviteten. Ett tecken på en sådan nedgång är att BNP-tillväxten har minskat stadigt i minst ett halvår.

Även stigande arbetslöshet och minskad investeringsaktivitet är tecken på att ekonomin mattas av. Om recessionen blir långvarig brukar man kalla den för en depression.

Det är med andra ord en tid av tuffare ekonomiska förutsättningar där företag tvingas skära ner sina kostnader för att försöka förbättra resultatet. Såväl mindre som större företag påverkas av den ekonomiska nedgången när kunder, leverantörer, underleverantörer och andra aktörer börjar hålla hårdare i plånboken.

Om vi skulle stå inför en recession vore detta därmed dåliga nyheter för alla företagare i landet. Därför är det välkommet med tips som kan förbereda ditt företag på en potentiell avmattning i ekonomin. Fortsätt att läsa för att få förslag på åtgärder att vidta som kan hjälpa dig att stålsätta företaget för sämre tider!

Så kan du göra ditt företag redo att uthärda en eventuell recession

Det går förvisso inte att förutspå när en recession ska inträffa. Däremot finns det vissa åtgärder som du kan vidta för att öka ditt företags möjligheter att överleva en sådan nedgång i ekonomin. Nedan tipsar vi om fyra saker du kan göra för att sätta ditt företag i en bättre ekonomisk sits.

1. Behåll och stärk dina affärsrelationer

Den absolut viktigaste resursen som ditt företag har är dina affärsrelationer. Dessa är företagets kött och potatis. Utan dem har du helt enkelt ingen verksamhet att bedriva. Därför är det viktigt att du behåller, vårdar och stärker dina relationer med intressenter av olika slag.

Några exempel på sådana är kunder, anställda, långivare och leverantörer. De kan göra en skillnad för ditt företag och dess förmåga att överleva en recession.

Till exempel behöver du ha en bra relation till din bank för att kunna få förmånliga villkor när du tar ett företagslån. Dessutom är dina lojala kunder viktiga för att ditt företag ska kunna hålla sig flytande i tider då det är svårare att knyta till sig nya kunder. När det är tuffa tider och konkurrenterna kanske har lägre priser är starka kundrelationer helt avgörande för att kunna härda ut.

2. Skydda ditt kassaflöde

Kassaflödet är likt affärsrelationerna väldigt viktigt för att ditt företag ska kunna överleva och frodas. Företagets kassaflöde kan stärkas och förbli positivt om du försöker vara lite mer sparsam med utgifterna.

Genom att skära ner lite grann på kostnadssidan kan du nämligen bygga upp en kassa att leva på i svårare tider. Det är också viktigt att du ser till att få betalt i tid av dina kunder för att kunna bibehålla ett starkt kassaflöde.

3. Ha en så slimmad organisation som möjligt

Det är aldrig roligt att behöva göra sig av med medarbetare. Detta är något av det jobbigaste en företagare kan behöva göra. Än jobbigare känns det om de berörda medarbetarna har familjer som är beroende av dem och av den inkomst som de tjänar genom sin anställning på ditt företag. Men i tider av recession är det viktigt att ha en så slimmad organisation som bara är möjligt.

Därför är det ett nödvändigt ont att du kan behöva göra dig av med personal för att hålla företaget flytande. Du kan också välja att se på saken ur ett annat perspektiv: även de medarbetare som du faktiskt väljer att behålla hade mist sina jobb om ditt företag skulle gå under. Så genom att slimma organisationen och sparka personal räddar du samtidigt jobben åt de medarbetare som får stanna kvar.

4. Diversifiera produktutbudet

En av hörnstenarna i ett framgångsrikt företag är förmågan att diversifiera. Detta blir än viktigare i tider av recession där alltför enformiga företag tenderar att i högre utsträckning få svårt att överleva. De företag som lyckas diversifiera sitt produktutbud har helt enkelt större möjligheter att klara sig.

Det handlar om att inte lägga alla ägg i en och samma korg. När du breddar företaget öppnar du upp för ytterligare intäktsströmmar och sprider risken. Till exempel kan vissa produkter eller tjänster sälja sämre än andra. Därför är diversifiering en viktig framgångsnyckel i en ekonomisk nedgång.

Uppdaterad 02/06/2022

Publicerad 29/06/2022

Publicerad av Team Creddo