Hur byggföretag använder upplåning för att växa

Byggföretag gör upplåning

Många företag som är verksamma inom byggbranschen använder upplåning för att hitta nya projekt och öka sin omsättning. Med rätt företagsfinansiering är möjligheterna till tillväxt goda, framför allt i en tid då behovet av nya bostäder är större än någonsin. 

Tre vanliga utmaningar i byggbranschen

Trots att bostadsmarknaden blomstrar och behovet av bostäder ökar för varje år står moderna byggföretag ändå inför vissa utmaningar. En av de främsta är de höga kostnaderna som är förknippade med denna form av verksamhet. 

Byggföretagen måste dels betala sina anställda, men även sina leverantörer. Hyra för maskiner och utrustning är en annan stor kostnad som kan skapa ekonomiska belastningar. Här är tre andra finansiella utmaningar byggföretag idag står inför: 

  • Brist på likviditet. Många byggföretag får betalt först när bygget är färdigställt, vilket kan skapa likviditetsproblem. Ett byggprojekt tar ofta lång tid och även om betalningen dröjer upphör inte utgifterna, det vill säga kostnader för material, hyra och löner.
  • Svårt att hitta personal. Att hitta duktiga byggarbetare är lättare sagt än gjort, brist på professionell arbetskraft är en vanlig utmaning för byggföretag. 
  • Hög konkurrens. Sist men inte minst kan företag som inte är etablerade på marknaden ha svårt att hitta nya byggprojekt. 

Gör en kostnadsfri ansökan

Hur kan byggföretag växa med upplåning?

Med tanke på att det krävs en hel del kapital för att bedriva verksamhet i byggbranschen är det inte ovanligt att många byggföretag använder sig av upplåning. 

Upplåning, då främst i form av traditionella företagslån för byggföretag, gör det möjligt för företaget att investera i sin egen verksamhet. Nedan ger vi dig några exempel på hur upplåning kan få byggföretag att växa. 

Utöka personalstyrkan 

Som tidigare nämnt är brist på kunnig arbetskraft en stor utmaning bland moderna byggföretag. Med rätt finansiering kan du dock lägga ner större resurser på rekryteringsprocessen för att sätta ihop ett professionellt arbetsteam. 

Personalen är kanske byggföretagens viktigaste tillgång. Duktiga byggarbetare och projektledare spelar en avgörande roll när det gäller effektiva arbetsprocesser och framgångsrika resultat.  

Investera i modern utrustning

Rätt utrustning och maskiner är nödvändiga för ett effektivt och framför allt säkert bygge. Sådana maskiner är dock långt ifrån billiga och långt ifrån alla byggföretag har möjlighet att finansiera köp eller leasing med eget kapital. Även här kan upplåning vara en bra lösning. 

Majoriteten av alla byggföretag väljer att leasa sina maskiner. Trots att leasing i längden kan vara dyrare slipper företaget betala stora klumpsummor som kan vara påfrestande för likviditeten. Dessutom ligger ansvaret för reparationer och service hos uthyraren, inte hos företaget.  

Ökad synlighet 

Ett annat sätt att använda upplåning inom byggbranschen är att göra investeringar i marknadsföring. Det stora behovet av bostäder har gjort att allt fler företag fått upp intresset för branschen. 

Den ökade konkurrensen kan göra det extra svårt för nya byggföretag att positionera sig på marknaden. Därför har en bra marknadsföringsstrategi blivit en allt viktigare tillgång. Att marknadsföra en verksamhet kan dock vara kostsamt och något som lätt prioriteras bort med tanke på byggföretagens redan höga utgifter. 

Med hjälp av företagsfinansiering kan du investera i marknadsföring och öka företagets synlighet utan att behöva belasta företagskassan allt för mycket. På så sätt kan du enklare hitta nya kunder som på sikt kan öka lönsamheten i verksamheten. 

Bättre lokaler

Precis som många andra företag är även byggföretag i behov av lokaler, inte minst i form av kontor för administrativt arbete. Genom att använda upplåning kan du köpa alternativt hyra en lokal som passar just din verksamhet. På så sätt slipper du betala stora klumpsummor som kan vara påfrestande för företagets ekonomi. 

Naturligtvis kan du även använda lånet för att rusta upp eller bygga ut företagets befintliga lokaler. 

Ansök genom Creddo

Factoring – ett alternativ för att täcka löpande kostnader

När det gäller tillfällig likviditetsbrist kan factoring vara ett mer lämpligt finansieringsalternativ än upplåning. Factoring innebär att du säljer alternativt belånar företagets fakturor för att frigöra kapital. 

Jämfört med företagslån är factoring ett betydligt mer flexibelt alternativ. Här kan du själv välja när du vill sälja eller belåna fakturor samt hur många. För varje faktura betalar du en avgift som många gånger motsvarar räntan för ett traditionellt lån. 

I och med att byggföretag får betalt först efter bygget är färdigt kan factoring vara en bra lösning för att täcka löpande kostnader under byggprojektets gång. Det kan till exempel handla om leverantörsfakturor eller hyror för maskiner.  

Summering

Att driva företag i byggbranschen innebär en hel del utgifter, dels i form av löner till personal, men också kostnader för material, maskiner och lokaler. Detta gör att många byggföretag idag använder sig av upplåning för att kunna göra alla nödvändiga investeringar i verksamheten. 

Upplåning i form av företagsfinansiering ger företagen möjlighet att utveckla sin verksamhet och öka sin omsättning, utan stora påfrestningar på kassaflödet. 


Tips! Läs mer om maskinfinansiering.


Uppdaterad 18/02/2022

Publicerad 23/03/2021

Publicerad av Team Creddo