Jämför företagslån - 10,000 kr till över 10 miljoner kr

 • Vi söker lån hos över 20 långivare
 • Endast en kreditupplysning via UC
 • Gratis & ej bindande - få svar inom 24h
 • Få pengarna utbetalda samma dag
 • Endast 1 UC
 • Svar inom 24h
 • 20+ långivare
 • Snabb utbetalning
Creddo är registrerade hos Finansinspektionen.

Vad är en företagsinteckning (företagshypotek)?

En företagsinteckning är ett sätt för företag att använda sin fasta egendom eller rörelseegendom som säkerhet för krediter. Det är en garanti för banken som lånar ut pengar till företaget.

En företagsinteckning styrks genom ett företagsinteckningsbrev, och du hittar alla företagsinteckningar i företagsinteckningsregistret. Företagsinteckningar kallas även för företagshypotek (company mortgage på engelska). Inteckning är det gamla begreppet som sedan ersatts av hypotek, men båda används och betyder samma sak.

Hur gör du en företagsinteckning och vad kostar det?

Du kan göra en företagsinteckning på Bolagsverkets hemsida. Kostnaden för att göra det är en procent av det intecknade beloppet (så kallad stämpelskatt). Både fysiska och juridiska personer kan ansöka.

Varför göra en företagsinteckning?

När ett företag lånar pengar behöver banken en säkerhet ifall lånet inte skulle kunna betalas tillbaka. En företagsinteckning kan vara en god garanti för banken, eftersom företagshypotek omfattas av en speciell förmånsrätt som innebär att långivaren har anspråk på egendomen vid både utmätning och konkurs.

För dig som företagare är det viktigt att tänka på att inteckningar innebär att långivaren kan göra anspråk på dina tillgångar om du inte kan betala. Det är alltså bra att tänka till lite extra så att du väljer ett lån som du vet att du har råd med.

Vad räknas som rörelseegendom?

En stor fördel med företagshypotek är att du kan inteckna företagets så kallade rörelseegendom. Några exempel på rörelseegendom som kan ingå i företagsinteckningar är:

 • Inventarier
 • Kontorsmaterial
 • Kundfordringar (fakturor)
 • Maskiner
 • Möbler
 • Varulager

Det är bra att ha i åtanke att en företagsinteckning inte är bunden till viss bestämd egendom. Om du gör inteckningen vid en viss tidpunkt kan innehållet förändras över tid. Rörelseegendomen ska kunna vara föränderlig så att företaget kan utnyttja den i verksamheten, trots att den fungerar som säkerhet för en kredit.

Vad kan du inte ta med i en företagsinteckning?

Kassamedel, bankmedel och värdepapper kan inte företagsintecknas. Detsamma gäller egendom som inte kan utmätas eller egendom som andra har säkerhetsrätt till. Privat egendom omfattas inte heller.

Döda företagsinteckning

När du inte längre behöver en företagsinteckning kan du avsluta den genom att döda den. Detta gör du genom att fylla i en blankett från Bolagsverket. Du behöver få ett medgivande från innehavaren av inteckningen, vilket vanligtvis är borgenären som lånat ut pengar till ditt företag.

Bokföring av företagsinteckningar

En företagsinteckning är inte något som behöver bokföras som en skuld i balansräkningen – däremot behöver den noteras under ställda panter i årsredovisningen. Avgifterna kring inteckningen, till exempel stämpelskatt, behöver dock tas med i balansräkningen.

Företagsinteckning och företagslån

Möjligheten att inteckna varulager, inventarier och annan lös egendom kan hjälpa dig att få tag i ett företagslån med bättre villkor. Men det är också viktigt att jämföra, så att du förstår hur lånemarknaden ser ut.

Här på Creddo kan du snabbt och enkelt jämföra över 20 olika långivare och hitta det bästa lånet efter dina förutsättningar. Det är kostnadsfritt för dig som tecknar lånet och görs med endast en kreditupplysning.

Jämför långivare via Creddo

Vanliga frågor om företagsinteckning

Var hittar du e-tjänster kring företagsinteckningar?

Du hittar e-tjänsterna på verksamt.se, en hemsida där olika myndigheter tillhandahåller digitala tjänster för företag. Där kan du till exempel ansöka om, döda och modifiera företagsinteckningar.

Vad är stämpelskatt?

Stämpelskatt är den skatt du betalar för att göra en företagsinteckning. Den går till Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar och ligger på 1 procent av inteckningsbeloppet. Du blir skyldig att betala stämpelskatt när din företagsinteckning blivit beviljad.

Vad är ett inteckningslån?

Inteckningslån är ett begrepp som syftar på ett lån där inteckningar av rörelseegendom utgör säkerheten.

Hur fungerar förmånsrätten vid utmätning?

Företagsinteckningar innebär att borgenären har förmånsrätt. Det betyder att den som lånat ut pengarna till företaget har rätt att få betalning först om låntagaren skulle gå i konkurs. Förmånsrätten gäller upp till beloppet som finns i företagsinteckningsbrevet, och för vissa tillägg. Vid en utmätning har äldre företagsinteckningar företräde i förhållande till nyare inteckningar.