4 sätt att finansiera ditt företags tillväxt

Företagare som finansierat tillväxt

Många aspirerande företagare ansöker om lån för att kunna förverkliga drömmen om ett eget företag. Men även om du har kommit lite längre på din entreprenöriella resa kan du vilja ansöka om ett företagslån.

Detta är nämligen ett av flera möjliga sätt att få tillgång till ytterligare kapital. Kapitalet kan du sedan sätta i arbete genom att finansiera företagets tillväxt.

Det finns dock även fler möjliga finansieringsformer för företag som vill växa sig lite större. Detta gör att du som företagare har mycket att ta ställning till när du går i dessa tankar.

Därför skadar det inte att söka vägledning och rådgivning innan du fattar ett slutgiltigt beslut. Med detta sagt kan du välja mellan bland andra nedanstående fyra alternativ för att finansiera tillväxten.

1. Prata med din bank

Din bank kan erbjuda flera olika finansieringsformer som allesammans kan hjälpa dig att nå ditt mål: tillväxt. De olika finansieringsformerna har dock sina unika egenskaper samt fördelar och nackdelar.

Därför kan det vara fördelaktigt att diskutera saken med banken innan du väljer en sorts finansiering framför en annan. Behovet varierar nämligen från fall till fall och inget företag är det andra likt.

Dessa är några exempel på finansieringsformer som din bank skulle kunna erbjuda dig.

Ett banklån

Med ett banklån för företag öppnas en hel värld full av möjligheter. De lånade pengarna kan bland annat användas för att köpa en fastighet, investera i kostsam utrustning eller till och med köpa upp ett annat bolag.

Du kan ofta låna så mycket som 10 miljoner kronor eller mer i upp till 5 år. I vissa fall kan du erbjudas även längre löptider än så.

Företagskredit

En kreditlina kan hjälpa dig att bättre hantera företagets kassaflöde samt att betala de löpande utgifterna i bolaget. Detta utan att du behöver tillhandahålla någon säkerhet (exempelvis en fastighet) för lånet.

Att ha en företagskredit kan vara ett flexibelt och bra val om du ofta vill kunna låna lite mindre belopp.

Kreditkort

Ett företagskort med kredit låter dig göra inköp nu och betala för dessa senare. Ibland kan du få bonuspoäng eller liknande på de köp som du gör. Dessutom kan du erbjudas en räntefri period på uppemot två månader.

Detta är dock ingen finansieringsform som lämpar sig för större investeringar – då är ett företagslån att föredra.

2. Hitta en affärsängel

Affärsänglar kallas de affärsmänniskor som är på jakt efter företag att investera i. De vill generellt sett gärna få en avkastning på relativt kort sikt. Därför kan detta vara en gångbar lösning om du driver ett mindre företag med goda möjligheter till omfattande tillväxt.

Men om du väljer detta alternativ ger du upp en del av ditt företag. Affärsängeln kommer nämligen vilja få aktier i ditt företag i utbyte mot den risk som denne tar med sin investering.

Dessutom bör du vara beredd på att affärsängeln utför en grundlig granskning av företaget före investeringen.


Tips! Läs mer om vad är factoring?


3. Slå dig samman med en affärspartner

Du kanske är ganska nöjd med att driva ditt företag på egen hand. Men genom att låta en affärspartner köpa sig in i ditt företag kan du få ett välbehövligt kapitaltillskott. Detta tillskott av kapital kan användas för tillväxt i form av exempelvis ett större uppköp.

Du bör förstås vara medveten om vad du gör när du slår dig samman med en affärspartner. Det kan därför vara en god idé att ta professionell hjälp för att hitta det bästa sättet att etablera ett samarbete.

4. Överväg att crowdfunda tillväxten

Ytterligare ett möjligt alternativ att finansiera tillväxten är att crowdfunda den. Crowdfunding är fortfarande ett ganska nytt sätt att resa kapital. Detta görs generellt sett online och med hjälp av ett stort antal privatpersoner som bidrar till finansieringen med ganska små medel.

Om du kan locka tillräckligt många investerare kan detta dock vara ett gångbart sätt att få ihop de pengar som krävs för att skala upp verksamheten.

I utbyte mot en investering kan du erbjuda en förmån eller belöning av något slag. Detta sätt att säkra finansiering finns tillgängligt på ett antal olika digitala plattformar för crowdfunding. I bästa fall kan du få tusentals personer att investera i ditt projekt.

Även här bör du dock vara beredd på att ge upp en del av ditt företag för att kunna finansiera tillväxten. Dessutom är det inte säkert att du får ihop hela det kapital som krävs.

Fortsätt att äga hela ditt bolag – genom att låna pengar

Att ansöka om ett lån är ett av få sätt att finansiera tillväxten som gör att du fortfarande har full kontroll över ditt företag. De övriga tre alternativ som vi har tagit upp här medför allesammans att du behöver lämna ifrån dig andelar i ditt bolag till någon annan. Så överväg att låna pengar om du även fortsatt vill vara ensam ägare!

Gör en kostnadsfri ansökan

Uppdaterad 02/06/2022

Publicerad 27/05/2022

Publicerad av Team Creddo