Agera i tid om ditt företag går sämre än förväntat

Företag som går dåligt

Ett vanligt problem bland företagare kämpar med att få sina verksamheter att gå runt är ekonomin. Om ditt företag har hamnat i ett ekonomiskt trångmål är det lätt hänt att du inte vet vad du ska göra åt saken och att du blir handlingsförlamad.

Det är dock viktigt att agera i tid om ditt företag går sämre än förväntat. Här tipsar vi om konkreta åtgärder som du kan vidta när så krävs!

1. Kom ihåg syftet med ditt företagande

Det är viktigt att du känner till och minns målet och syftet med ditt företagande. Detta gäller inte minst när företaget går sämre än förväntat och krisen står för dörren. Du bör då kunna luta dig mot din ursprungliga plan och målsättning med att starta företaget.

Du måste vara ärlig mot dig själv och fundera över varför du är verksam i din bransch och vad du försöker åstadkomma. Driver du företaget främst för pengarnas skull eller för andra syften? Gillar du det arbete som du utför eller skulle du hellre göra något annat?

Risken finns att du antingen är verksam i fel bransch eller har förlorat gnistan. Om du är passionerad och verkligen älskar ditt jobb brukar framgången följa mer eller mindre automatiskt.

Men om du inte trivs med ditt arbete och din bransch kan du finna mer glädje i att välja en annan väg i karriären.


Tips! Läs mer om kreditupplysning på företag.


2. Agera så fort som möjligt

Det finns alltid varningstecken som indikerar när saker och ting börjar gå fel för ett företag. Ibland hoppas man som företagare att situationen kommer förbättras framöver. Därför är det lätt hänt att du väntar alltför länge innan du agerar, eller att du vidtar fel åtgärder när du väl skrider till verket.

Det är viktigt att du agerar så fort som möjligt när ditt företag befinner sig på ett sluttande plan. För ju längre du drar ut på det desto färre verktyg kommer du ha i din verktygslåda. Det kan leda till att du fattar beslut i ren frustration istället för kloka och beräknade sådana.

En av de viktigaste handlingarna är att kontakta din revisor eller ekonomikonsult, om du har en sådan. Var öppen med hur illa det ser ut och fråga vilka åtgärder du rekommenderas vidta för att försöka rädda upp situationen.

3. Lös tillfälliga svackor i kassaflödet med finansiering

Är problemen i ditt företag främst kopplade till kassaflödet? Ekonomin är ryggraden i alla företag och utan ett starkt kassaflöde kollapsar verksamheten förr eller senare.

Som tur är finns det olika finansieringslösningar som du kan använda för att stärka kassaflödet och rädda ditt företag. Detta förutsätter dock att de ekonomiska problemen bara är tillfälliga och att du kan vända förlusten till vinst inom en snart framtid.

Till exempel kan du ansöka om ett företagslån för att få in välbehövligt kapital i företaget. Med de lånade pengarna kan du få kontroll över kassaflödet och rida ut stormen. Tänk dock på att det är viktigt att företaget kan betala av sin skuld som planerat!

Gör en kostnadsfri ansökan

4. Se till att behålla de lojala kunderna över tid

Kunderna är såklart väldigt viktiga för ditt företags framgång – utan kunder har du ingen försäljning och därmed inga intäkter. Det är dock mer kostsamt att skaffa nya kunder än att behålla de befintliga. Därför kan du också vilja lägga mycket energi och tid på dina relationer med de lojala stamkunderna.

Detta gör du lämpligast med ett lojalitetsprogram, en utmärkt kundservice samt en målmedveten närvaro i sociala medier och andra marknadsföringskanaler.

I en värld där konkurrensen hårdnar och allting förändras allt snabbare är detta än viktigare än tidigare. Du bör därför se över din marknadsposition i såväl den fysiska världen som i den digitala.

5. Öka intäkterna genom en ökad kundtillströmning

När du har befäst ditt företags ställning på marknaden bland de befintliga kunderna är det dags att försöka öka kundtillströmningen. Anledningen till att vi placerar den ökade kundtillströmningen efter bevarandet av de befintliga kunderna är att kundanskaffning kan vara kostsamt på kort sikt.

Dessutom är det ingen idé att bygga en större kundbas om du skulle komma fram till att verksamheten redan är dödfödd. Varför försöka piska liv i en död häst?

Men om du har kommit till den här punkten i din räddningsaktion är det dags att öppna dammluckorna och öka kundtillströmningen. Om du behöver öka intäkterna och är redo att betjäna fler kunder bör du börja i rätt ände. Se till att:

  • Identifiera din målgrupp.
  • Förstå hur kundens köpprocess ser ut.
  • Sätta upp kvartals- och årsmål för kundanskaffning.
  • Ta reda på hur mycket resurser (tid, pengar m.m.) du kan lägga på att skaffa nya kunder.
  • Kommunicera med din målgrupp i sociala medier, nyhetsbrev och andra kanaler.

Genom att finnas där dina potentiella kunder finns har du goda möjligheter att skapa nya affärsmöjligheter!

Uppdaterad 02/06/2022

Publicerad 10/05/2022

Publicerad av Team Creddo